JAPANESE VINTAGE

button

button
Comme des garçons No.2
Rei Kawakubo
button
Comme des garçons No.22
Rei Kawakubo
button
Comme des garçons No.24
Rei Kawakubo
button
Comme des garçons No.5
Rei Kawakubo
button
Tofu
Tokujin Yoshioka
button
Tofu small
Tokujin Yoshioka
button
Domani
Masayuki Kurokawa
button
Domani(Small)
Masayuki Kurokawa
button
Domani (Clear)
Masayuki Kurokawa
button
Domani (Big)
Masayuki Kurokawa
button
Trimesh table lamp
Shohei Mihara
button
Cobra
Masayuki Kurokawa
button
Mecha Beans black
Masayuki Kurokawa
button
Gelato table lamp
Masanori Umeda
button
Be Andon
Masanori Umeda
button
Table for inscription
Teruaki Ohashi
button
Ateria Table clock
Takashi Kato
button
Raira clock
Shohei Mihara
button
Paradise alarm clock
Shohei Mihara
button
Gom desk clock yellow
Masayuki Kurokawa
button
Gom desk clock red 
Masayuki Kurokawa
button
Gom desk clock green
Masayuki Kurokawa
button
Gom wall clock yellow
Masayuki Kurokawa
button
Gom wall clock red
Masayuki Kurokawa
button
Gom wall clock green
Masayuki Kurokawa
button
Aluminum Stationary (Prototype)
Masanori Umeda
button